За улогата на синдикатите за високо образование во нашите општества

Фокус: солидарност, финансирање, развој на синдикализмот, колективни договори, автономија версус автократија
ГОСТИ:
проф. Петар Перван (Nezavisni Sindikat Znanonosti i Visokog Obrazovanja),
проф.Горазд Ковачиќ (Visokošolski Sindikat Slovenije – VSS)
проф. Томислав Живановиќ (Nezavisnost – Granski Sindikat Prоsvetnih Radnika Srbije),
проф. д-р Елена Џукеска (Независен академски синдикат)
Модератори: проф. Мира Беќар (НАкС) и доц. д-р Весна Попоска (НАкС)

 

За улогата на синдикатите за високо образование во нашите општестваФокус: солидарност, финансирање, развој на синдикализмот, колективни договори, автономија версус автократијаГОСТИ: проф. Петар Перван (Nezavisni Sindikat Znanonosti i Visokog Obrazovanja), проф.Горазд Ковачиќ (Visokošolski Sindikat Slovenije – VSS)проф. Томислав Живановиќ (Nezavisnost – Granski Sindikat Prоsvetnih Radnika Srbije), проф. д-р Елена Џукеска (Независен академски синдикат)Модератори: проф. Мира Беќар (НАкС) и доц. д-р Весна Попоска (НАкС)

Gepostet von Независен академски синдикат – НАкС am Freitag, 25. September 2020