Независниот академски синдикат (НАкС) е демократска, невладина, непартиска организација на членовите на академската заедница во Република Македонија.

Во Независниот академскиот синдикат доброволно се зачленуваат вработените во јавните и приватните високообразовни институции и научноистражувачките установи (факултети, институти, високи школи, универзитети) и други сродни установи, државјани на Република Македонија. Академскиот синдикат е формиран со цел неговите членови на организиран начин да ги изразуваат и остваруваат своите посебни и колективни интереси, да ги подобрат своите професионални, економски, социјални, културни и други општествени интереси, како и правата од работен однос и правото на синдикално организирање.

Соопштение од Независниот академски синдикат (НАкС)

Соопштение од Независниот академски синдикат (НАкС)

    СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ     Денес, 28.01.2020 година, претставници на НАкС остварија средба со Министерот за образование и наука Арбер Адеми и Заменик претседателката на Владата на РСМ Мила Царовска. Ја поздравуваме заинтересираноста на Владата да се вклучи во...

Синдикат на културата на Република Македонија со подршка за НАКС

Синдикат на културата на Република Македонија со подршка за НАКС

  Почитувани,   Синдикатот на културата на Република Македонија (СКРМ) изразува апсолутна поддршка и солидарност на Независниот академски синдикат (НаКС) во борбата против изигрувањето на Законот за работни односи и формирањето на нелигитимен синдикат од страна на...

Соопштение од Независниот академски синдикат (НАкС)

Соопштение од Независниот академски синдикат (НАкС)

    СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ   Независниот академски синдикат на 27.01.2020 во соработка со СОНК одржа прес конференција пред Споменикот на синдикалното движење помеѓу двете светски војни на којашто, медиумите и пошироката јавност беа уште еднаш известени  за акцијата за...

Соопштение од Независниот академски синдикат (НАкС)

Соопштение од Независниот академски синдикат (НАкС)

    СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ   Независниот академски синдикат (НАкС) уште еднаш сака да  изрази незадоволство од престојното најавено зголемување на платите во високото образование од само 5 %. Веќе подолг период на разни начини НАкС се обидува да им укаже на ресорното...

error: Забрането копирање.