Проф. д-р Џукеска: Треба да се остави простор за преговори, но право на синдикатите е да извршат притисок

Нашето барање е да се приклучиме кон останатите синдикади за усогласување на минималната плата а на средбите ќе разговараме и за подобрување на условите во високото образование.

Обраќања на истражувачите за документот „Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата“

Во прилог можете да ги најдете обраќањата на истражувачите проф. д-р Драгор Заревски, проф. д-р Мирјана Најчевска и проф. д-р Бисера Станкова, за документот Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата.

Обраќања на истражувачите за документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Во прилог можете да ги најдете обраќањата на истражувачите проф. д-р Петар Атанасов, доц. д-р Јован Близнаковски и проф. д-р Бојана Наумовска, за документот Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди.

Обраќања на истражувачите за истражувањето „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“

Во прилог можете да ги најдете обраќањата на истражувачките проф. д-р Неда Здравева и проф. д-р Мира Беќар, за документот Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи.

Мирјана Најчевска: Ни требаат системски решенија

Создавањето клима за спроведување системски решенија е поврзано како со владејачката структура така и со самата академска заедница. Прво, на проблемот мора да се погледне низ перспективата на еден поширок контекст на разбирање на улогата на образованието и на функционирањето на демократската држава од страна на оние кои се дел од одлучувањето во државата.

Петар Атанасов: Многу ниско е оценет квалитетот на науката

Според Атанасов, истражувањето покажало дека едно од најважните прашања на кое треба да му се обрне најголемо внимание е младиот наставен и научен кадар: нивното примање, усовршување, напредување, финансирање на нивни проекти и истражување, поддршка за публикување и нивна промоција во значаен и вреден дел од нашата општествена стварност.

Мира Беќар: Не би ја обвинувала короната за сè

Според Беќар, во минатото се вовела задолжителна пракса без која студентите не можеле да запишат/заверат семестар ниту да дипломираат.

За предложениот колективен договор и платите во високото образование

Ние во НАКС сме свесни дека претстои уште многу труд додека да дојдеме до посакуваната цел, а таа не е само редовните професори да имаат пет пати поголема плата од најниската во државата, туку барем најстариот универзитет во Македонија, УКИМ да се вброи меѓу првите 100. И за таа цел ќе продолжиме и понатаму посветено да се бориме.

Стевановиќ: Заробениот УКИМ како дел од заробена држава никогаш не се одзароби

Универзитетската професорка од Независниот академски синдикат Маја Стевановиќ, во „Утрински брифинг“ на „Слободен печат“ зборуваше колективниот договор во Министерството за образование за покачување на платите и кој врши притисок врз вработените.

Беќар: Синдикатот е моќна алатка за промени

Професорката Мира Беќар ги охрабува младите да се зачленат во синдикатите за да можат на организиран начин да направат општествени промени и да ја контролираат власта, давајќи конкретни примери кои се придобивките од синдикалното членство.