Стевановиќ: Се атакува врз автономијата на високото образование

„Ректорот не демантираше дека тие предлози коишто се излезени во јавноста и за кои патем коментираат професори од УКИМ, не демантираше дека не се вистинити, а потврди дека излегол со предлози на барање на Интеруниверзитетската конференција.“

Мимоза Ристова: Со намалување на буџетот за наука и истражување државата ги брка младите

Професорката Мимоза Ристова во дебата за ТВ Клан зборува за студентскиот стандард и за огромното намалување на буџетот за наука во 2023-та година, во кој за научни истражувања е предвидено намалување на средствата за 63% во споредба со буџетот за 2022-та година.

Проф. д-р Џукеска: Треба да се остави простор за преговори, но право на синдикатите е да извршат притисок

Нашето барање е да се приклучиме кон останатите синдикади за усогласување на минималната плата а на средбите ќе разговараме и за подобрување на условите во високото образование.

Обраќања на истражувачите за документот „Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата“

Во прилог можете да ги најдете обраќањата на истражувачите проф. д-р Драгор Заревски, проф. д-р Мирјана Најчевска и проф. д-р Бисера Станкова, за документот Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата.

Обраќања на истражувачите за документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Во прилог можете да ги најдете обраќањата на истражувачите проф. д-р Петар Атанасов, доц. д-р Јован Близнаковски и проф. д-р Бојана Наумовска, за документот Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди.

Обраќања на истражувачите за истражувањето „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“

Во прилог можете да ги најдете обраќањата на истражувачките проф. д-р Неда Здравева и проф. д-р Мира Беќар, за документот Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи.

Мирјана Најчевска: Ни требаат системски решенија

Создавањето клима за спроведување системски решенија е поврзано како со владејачката структура така и со самата академска заедница. Прво, на проблемот мора да се погледне низ перспективата на еден поширок контекст на разбирање на улогата на образованието и на функционирањето на демократската држава од страна на оние кои се дел од одлучувањето во државата.

Петар Атанасов: Многу ниско е оценет квалитетот на науката

Според Атанасов, истражувањето покажало дека едно од најважните прашања на кое треба да му се обрне најголемо внимание е младиот наставен и научен кадар: нивното примање, усовршување, напредување, финансирање на нивни проекти и истражување, поддршка за публикување и нивна промоција во значаен и вреден дел од нашата општествена стварност.

Мира Беќар: Не би ја обвинувала короната за сè

Според Беќар, во минатото се вовела задолжителна пракса без која студентите не можеле да запишат/заверат семестар ниту да дипломираат.

За предложениот колективен договор и платите во високото образование

Ние во НАКС сме свесни дека претстои уште многу труд додека да дојдеме до посакуваната цел, а таа не е само редовните професори да имаат пет пати поголема плата од најниската во државата, туку барем најстариот универзитет во Македонија, УКИМ да се вброи меѓу првите 100. И за таа цел ќе продолжиме и понатаму посветено да се бориме.