НАкС одржа работилница за зајакнување на стратешкото планирање и синдикалното организирање

Колективниот договор за високото образование и науката ќе реши долгогодишни системски проблеми

Сенаторите да не го гласаат Етичкиот кодекс кој (ќе) ни ја скрати академската слобода!

За улогата на синдикатите за високо образование во нашите општества

Сенаторите на УКИМ да ја преземат одговорноста и да ја повторат постапката за избор на Ректор

ДПИ да постапува за прекршувањето на Законот за ВО од страна на ректорот Јанкуловски