Уредувањето на платата со закон не треба да го прекине социјалниот дијалог

Со вчерашното дополнување на Законот на високо образование, правото на плата конечно се воедначува за цела гранка на високото образование, со што ќе се обезбеди еднакво вреднување на трудот на вработените во јавните високообразовани институции.

Транспарентно финансирање, наместо зголемување на студентската партиципација

Сметаме дека универзитетите треба да предлагаат решенија кои се во насока на подобрување на транспарентноста на финансирањето и реализацијата на буџетот од Министерството за образование и наука, а не во зголемување на издатоците на грбот на студентите.

Анализа на НАкС: Потребен е баланс меѓу условите дома и стипендирањето на студентите во странство

Покана за презентација на анализи за исплатливоста на стипендирањето студенти

Во услови кога домашните студенти се лишени од секакви академски подобности (немање стипендии или ниски стипендии, лоши услови за студирање и сместување), а универзитетите добиваат минимални средства за научни и истражувачки проекти, станува исклучително важно каде и за што се трошат парите на Министерството за образование и наука.

Комеморација за Олга Галабова на ПМФ

На 13 септември 2023 на Природно-математичкиот факултет се одржа комеморација за проф. д-р Олга Галабова. Комеморацијата ја отвори деканот на ПМФ, проф. д-р Александар Скепаровски, а потоа говореа професорките д-р Даница Крстовска и д-р Ирина Петреска, проф. д-р Мимоза Ристова и проф. д-р Виктор Стефов.

Експерти дебатираа за поголема застапеност на заштитата на животната средина во студиските програми во високото образование

На дебатата учествуваа професори, студенти, експерти, претставници од Министерство за образование и наука, биро за развој на образование, невладин сектор, инспекциски органи и активисти.

Покана за дебата: Заштита на животна средина, климатски промени, одржлив развој и високото образование во Република Северна Македонија

Дискусијата има за цел дебата по прашања кои се значајни за заштитата на животната средина, одржливиот развој и други значајни еколошки прашања.

Дискусија на академско ниво – УКИМ за каков што се бориме

После долго време, бевме сведоци на вистинска промена на нивото на дискусија за важни универзитетски прашања: релаксирана атмосфера, нагласена взаемна почит и уважување, отворена и аргументирана дебата и слобода на изразување.

Трибина за претставување на кандидатите за Ректор на УКИМ

Независниот академски синдикат има чест да ве покани на трибината за претставување на кандидатите за избор на Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Трибината ќе се одржи на 18 мај 2023 (четврток), на Факултетот за драмски уметности, со почеток во 18:30 часот.

Синдикалното здружување вреди!

На Меѓународниот ден на трудот сакаме да ја испратиме пораката до нашите колеги, наставен и ненаставен кадар кој работи во областа на високото образование и науката, дека синдикалното здружување вреди и дава резултати!