Академската заедница треба да има поголемо влијание во општеството

Независниот академски синдикат (НАкС) на 27.11.2021 год. (сабота) во Хотел „Карпош“, организираше јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата“.

Презентација на документ „Присуството во јавноста на академскиот кадар и високообразовните установи и нивното влијание во заедницата“

Презентирани согледувањата и препораките од документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Нашиот академскиот кадар доста време посветува на научноистражувачката работа и настава (предавања, вежби и консултации), а помалку на административна работа. Мнозинство од професорите и асистентите кои предаваат на студии од прв циклус работат со групи до 30 студенти по еден предмет, а една третина од нив најчесто работи и со поголеми групи составени од 31 до 100 студенти.

Презентација и дискусија за документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Во организација на Независниот академски синдикат (НАкС) во недела, 21. ноември 2021 год. со почеток од 11.00 часот во Хотел „Карпош“ (ул. Шекспирова бр.2, Скопје) ќе се одржи јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“.

НАкС го презентираше документот за јавни политики „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“

Независниот академски синдикат (НАкС) на 18.11.2021 год. (четврток) во Хотел „Карпош“, организираше јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“.

Јавна презентација: Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи

Во организација на Независниот академски синдикат (НАкС) во четврток,18. ноември 2021 год. со почеток од 11.00 часот во Хотел „Карпош“ (ул. Шекспирова бр.2, Скопје) ќе се одржи јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“.

НАкС со серија објави по повод 30 години независност на Македонија

Независниот академски синдикат создаде серија на објави, кои во наредниов период ќе се објавуваат на фејсбук-страницата на НАкС, низ кои ќе ги изложиме состојбите во високото образование во изминативе 30 години.

НАкС одржа трибина за зајакнување на капацитетите со учество на реномирани регионални и европски синдикални лидери

Независниот академски синдикат (НАкС) на 17. јуни 2021 година одржа трибина на која учествуваа реномирани регионални и европски синдикални лидери, на тема „Јакнење на организациската структура на синдикатите, нивниот експертски и институционален капацитет и нивната улога во обезбедување квалитет во високото образование“.

НАкС одржа работилница за зајакнување на стратешкото планирање и синдикалното организирање

Колективниот договор за високото образование и науката ќе реши долгогодишни системски проблеми