НАкС одржа трибина за зајакнување на капацитетите со учество на реномирани регионални и европски синдикални лидери

Независниот академски синдикат (НАкС) на 17. јуни 2021 година одржа трибина на која учествуваа реномирани регионални и европски синдикални лидери, на тема „Јакнење на организациската структура на синдикатите, нивниот експертски и институционален капацитет и нивната улога во обезбедување квалитет во високото образование“.

НАкС одржа работилница за зајакнување на стратешкото планирање и синдикалното организирање

Колективниот договор за високото образование и науката ќе реши долгогодишни системски проблеми

Сенаторите да не го гласаат Етичкиот кодекс кој (ќе) ни ја скрати академската слобода!

За улогата на синдикатите за високо образование во нашите општества

Сенаторите на УКИМ да ја преземат одговорноста и да ја повторат постапката за избор на Ректор

ДПИ да постапува за прекршувањето на Законот за ВО од страна на ректорот Јанкуловски