НАкС одржа состанок со МОН, ќе продолжат разговорите за усогласувањето на Колективниот договор со минималната плата

Независниот академски синдикат (НАкС) и Министерството за образование и наука (МОН), вчера, на 13 април 2022, одржаа состанок во врска со состојбите во високото образование и науката. На состанокот се разгледуваа условите за работа во јавните универзитети и финансирањето, со посебен акцент на неусогласеноста на Колективниот договор во високото образование и науката со новиот Закон за минимална плата од 2022 година.

Го поддржуваме штрајкот на СОНК и бараме усогласување на платите во високото образование и науката

Бараме Министерството за образование и наука да биде одговорен партнер во социјалниот дијалог и веднаш да ги започне разговорите за усогласување на Колективниот договор за високо образование и наука со Законот за минимална плата од февруари 2022 и на тој начин да ја заштити неговата функционалност.

НАкС со поддршка на КСС и СОНК за усогласување на платите врз основа на зголемувањето на минималната плата

Покачувањето на минималната плата е чекор напред, очекуваме зголемување и на другите плати согласно колективните договори

Независниот академски синдикат го поздравува покачувањето на минималната плата, кое е усвоено на последниот Економско-социјален совет.

Академската заедница треба да има поголемо влијание во општеството

Независниот академски синдикат (НАкС) на 27.11.2021 год. (сабота) во Хотел „Карпош“, организираше јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата“.

Презентација на документ „Присуството во јавноста на академскиот кадар и високообразовните установи и нивното влијание во заедницата“

Презентирани согледувањата и препораките од документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Нашиот академскиот кадар доста време посветува на научноистражувачката работа и настава (предавања, вежби и консултации), а помалку на административна работа. Мнозинство од професорите и асистентите кои предаваат на студии од прв циклус работат со групи до 30 студенти по еден предмет, а една третина од нив најчесто работи и со поголеми групи составени од 31 до 100 студенти.

Презентација и дискусија за документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Во организација на Независниот академски синдикат (НАкС) во недела, 21. ноември 2021 год. со почеток од 11.00 часот во Хотел „Карпош“ (ул. Шекспирова бр.2, Скопје) ќе се одржи јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“.

НАкС го презентираше документот за јавни политики „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“

Независниот академски синдикат (НАкС) на 18.11.2021 год. (четврток) во Хотел „Карпош“, организираше јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“.

Јавна презентација: Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи

Во организација на Независниот академски синдикат (НАкС) во четврток,18. ноември 2021 год. со почеток од 11.00 часот во Хотел „Карпош“ (ул. Шекспирова бр.2, Скопје) ќе се одржи јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“.