Дискусија на академско ниво – УКИМ за каков што се бориме

После долго време, бевме сведоци на вистинска промена на нивото на дискусија за важни универзитетски прашања: релаксирана атмосфера, нагласена взаемна почит и уважување, отворена и аргументирана дебата и слобода на изразување.

Независниот академски синдикат – НАкС се бори за демократизација на високото образование од своето основање. Демократизацијата го вклучува и начинот на избор на ректор, па фактот што ректорот на УКИМ се бира на непосредни избори и од страна на сите членови на наставно-научните совети на единиците го сметаме и за наша заслуга. Како свој придонес за фер и демократско претставување на кандидатите пред своите колеги и пошироката јавност, на 18.05.2023 година организиравме јавна трибина за претставување на кандидатите за ректор на нашиот УКИМ, во следниот мандатен период од три години.

Трибината се отвори со претставување на сите присутни кандидати преку нивен личен избор на три најгорливи проблеми на УКИМ и три конкретни решенија преку кои би се решиле. Кандидатите на тој начин направија приоритизација на аспекти од своите програми.

Гостите имаа слобода да ги постават своите прашања во вториот дел од трибината. Се поставуваа прашања на четири теми кои НАкС ги лоцираше како свои критериуми за избор на ректор. Ректор треба да биде оној кој:

  • Ќе ја разбира и чува автономијата на УКИМ како форма на највисока одговорност, со транспарентно и отчетно работење;
  • Ќе се залага за квалитет на образованието и посветено ќе работи на меѓународниот рејтинг на УКИМ;
  • Нема да се меша во синдикалното организирање, но ќе ја води борбата за подобар стандард на сите вработени на УКИМ принципиелно, без понатамошно вовлекување на УКИМ во личните, партиските и други клиентелистички интереси.

Но, пред сé, идниот ректор на УКИМ треба да гарантира пријатна и здрава средина на Универзитетот која поттикнува отворени расправи и без која нема вистински раст. Идниот ректор на УКИМ мора првенствено да го надмине токму овој предизвик на основниот услов за секој прогрес: отворена и академска дебата!

На настанот учествуваа сите кандидати за ректор, освен кандидатката проф. д-р Биљана Ангелова, од Економскиот институт, која иако првично прифати, го откажа своето присуство во последен момент.

Независниот академски синдикат им се заблагодарува на кандидатите за ректор кои го препознаа значењето на оваа трибина и се одважија да учествуваат, како и на колегите и студентите од УКИМ кои со своето активно учество отворија мноштво прашања. Им посакуваме на кандидатите за ректор фер и успешна кампања и апелираме да го одржат нивото на академски дискурс кое го покажаа на трибината.Видео-снимки од трибината:

Дел 1: https://www.youtube.com/watch?v=GQaqqU6kGsU

Дел 2: https://www.youtube.com/watch?v=Rgm25QDHHU8