Независниот академски синдикат (НАкС) оствари средба со претседателот на државата

Во текот на вчерашниот ден (07.02.2020), Независниот академски синдикат (НАкС) оствари средба со претседателот на државата, г-н Стево Пендаровски. НАкС го претставуваа Маја Стевановиќ, Мирјана Најчевска, Бранимир Јовановиќ, Виктор Стефов и Елена Џукеска.

На средбата се разговараше за финансиските проблеми со кои се соочуваат универзитетите, како и за најавеното покачување на платите од 10%, за кое Собранието на РСМ сè уште нема донесено одлука. Претставниците на НАкС ја поздравија иницијативата за покачување на платите на вработените на јавните универзитети, но посочија дека, поради тоа што товарот за додатоците за стаж паѓа на универзитетите, ваквите ад-хок покачувања можат дополнително да го загрозат финансиското работење на единиците на универзитетите, при што вработените повторно нема да можат да се стекнат со ова покачување. Покрај тоа, претставниците на синдикатот го пренесоа ставот на НАкС за основањето нови синдикати на универзитетите „Св. Кирил и Методиј“ и „Св. Климент Охридски“ од страна на ректорите, што претставува недозволиво мешање во синдикалното здружување.

На средбата, претставниците на НАкС ги презентираа наодите од анализите за финансиската отчетност и транспарентност во високото образование и науката, како и содржината на колективниот договор за високо образование што го предлага НАкС. Притоа, од страна на претставниците на НАкС беше потенцирано дека е нужно во најкраток рок да се потпише сеопфатен гранков колективен договор, во кој на системски начин би се уредиле правата на вработените. Сметаме дека колективниот договор кој НАкС го предлага, покрај тоа што ќе ги подобри правата на вработените, би влијаел кон намалување на системската корупција во високото образование, и би обезбедил поквалитетна наставна и истражувачка дејност.

Претседателот Пендаровски изрази разбирање за проблемите со кои се соочува високото образование и ја потенцираше потребата да се преземат конкретни чекори за решавање на наталожените проблеми во високото образование.

Прилог: Фото од прес службата на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија