По постапката на ДКСК, бараме МОН да ги преиспитаат актите на Интеруниверзитетската конференција


Независниот академски синдикат ја поздравува институционалната реакција на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК), во врска со неправилностите во работењето на Ректорот на УКИМ и Интеруниверзитетската конференција. За истиот случај реагиравме со соопштение до јавноста и со барање за заштита на законитоста до Министерот за образование и наука, на кое се’ уште не сме добиле одговор. Пред речиси четири месеци ги образложивме истите наводи и ги поднесовме истите барања како и ДКСК за работењето на Интеруниверзитетската конференција. Со оглед на фактот дека академската заедница треба да биде пример во општеството, а во својот демант ректорот не ги адресираше воопшто овие прашања, апелираме за што поскоро расчистување на случајот и неутрализирање на штетните последици. Ваквото дејствување на Интеруниверзитетската конференција покрај тоа што го руши угледот на фелата, придонесе и за неможност да се формираат телата предвидени за обезбедување на квалитет во високото образование согласно новиот Закон за високо образование, а мандатот на стариот Одбор за акредитација и евалуација е веќе истечен, заради што сите постапки во врска со нови акредитации и реакредитации на високообразовните установи се спроведуваат во правен вакуум. Бараме од Министерот за образование и наука, г-н Арбер Адеми, итно преиспитување и ништовност на сите акти на Интеруниверзитетската конференција кои го поткопуваат интегритетот и легитимитетот во вршењето високообразовна дејност. Vivat Academia! Со почит, Независен академски синдикат (НАкС)


Линкови до наведените текстови: https://novatv.mk/antikoruptsiska-bara-da-se-povede-krivichna-postapka-za-rektorot-na-ukim-jankulovski/ https://naks.org.mk/?p=1005