Пристапете кон синдикатот со преземање и пополнување на пристапницата достапна на следниот линк следниот линк (МК / SQ) и испраќање на истата на Синдикалната организација од вашата институција, или на nezavisen.akademski.sindikat@gmail.com