Академската заедница треба да има поголемо влијание во општеството

Независниот академски синдикат (НАкС) на 27.11.2021 год. (сабота) во Хотел „Карпош“, организираше јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата“.
27 ноември 2021/by admin

Презентација на документ „Присуството во јавноста на академскиот кадар и високообразовните установи и нивното влијание во заедницата“

25 ноември 2021/by admin

Презентирани согледувањата и препораките од документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Нашиот академскиот кадар доста време посветува на научноистражувачката работа и настава (предавања, вежби и консултации), а помалку на административна работа. Мнозинство од професорите и асистентите кои предаваат на студии од прв циклус работат со групи до 30 студенти по еден предмет, а една третина од нив најчесто работи и со поголеми групи составени од 31 до 100 студенти.
21 ноември 2021/by admin

Презентација и дискусија за документот „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Во организација на Независниот академски синдикат (НАкС) во недела, 21. ноември 2021 год. со почеток од 11.00 часот во Хотел „Карпош“ (ул. Шекспирова бр.2, Скопје) ќе се одржи јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“.
20 ноември 2021/by admin

НАкС го презентираше документот за јавни политики „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“

Независниот академски синдикат (НАкС) на 18.11.2021 год. (четврток) во Хотел „Карпош“, организираше јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“.
18 ноември 2021/by admin

Јавна презентација: Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи

Во организација на Независниот академски синдикат (НАкС) во четврток,18. ноември 2021 год. со почеток од 11.00 часот во Хотел „Карпош“ (ул. Шекспирова бр.2, Скопје) ќе се одржи јавната презентација на документот за јавни политики насловен „Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи“.
15 ноември 2021/by admin

НАкС со серија објави по повод 30 години независност на Македонија

Независниот академски синдикат создаде серија на објави, кои во наредниов период ќе се објавуваат на фејсбук-страницата на НАкС, низ кои ќе ги изложиме состојбите во високото образование во изминативе 30 години.
11 ноември 2021/by admin

НАкС одржа трибина за зајакнување на капацитетите со учество на реномирани регионални и европски синдикални лидери

Независниот академски синдикат (НАкС) на 17. јуни 2021 година одржа трибина на која учествуваа реномирани регионални и европски синдикални лидери, на тема „Јакнење на организациската структура на синдикатите, нивниот експертски и институционален капацитет и нивната улога во обезбедување квалитет во високото образование“.
18 јуни 2021/by admin

НАкС одржа работилница за зајакнување на стратешкото планирање и синдикалното организирање

31 мај 2021/by admin

Колективниот договор за високото образование и науката ќе реши долгогодишни системски проблеми

12 мај 2021/by admin

Сенаторите да не го гласаат Етичкиот кодекс кој (ќе) ни ја скрати академската слобода!

28 април 2021/by admin

Втор конгрес на НАкС – КРАЈНО ВРЕМЕ Е ЗА НАУКА!

28 октомври 2020/by admin