Уредувањето на платата со закон не треба да го прекине социјалниот дијалог

Со вчерашното дополнување на Законот на високо образование, правото на плата конечно се воедначува за цела гранка на високото образование, со што ќе се обезбеди еднакво вреднување на трудот на вработените во јавните високообразовани институции.
8 март 2024/by admin

Транспарентно финансирање, наместо зголемување на студентската партиципација

Сметаме дека универзитетите треба да предлагаат решенија кои се во насока на подобрување на транспарентноста на финансирањето и реализацијата на буџетот од Министерството за образование и наука, а не во зголемување на издатоците на грбот на студентите.
9 февруари 2024/by admin

Анализа на НАкС: Потребен е баланс меѓу условите дома и стипендирањето на студентите во странство

7 ноември 2023/by admin

Покана за презентација на анализи за исплатливоста на стипендирањето студенти

Во услови кога домашните студенти се лишени од секакви академски подобности (немање стипендии или ниски стипендии, лоши услови за студирање и сместување), а универзитетите добиваат минимални средства за научни и истражувачки проекти, станува исклучително важно каде и за што се трошат парите на Министерството за образование и наука.
3 ноември 2023/by admin

Комеморација за Олга Галабова на ПМФ

На 13 септември 2023 на Природно-математичкиот факултет се одржа комеморација за проф. д-р Олга Галабова. Комеморацијата ја отвори деканот на ПМФ, проф. д-р Александар Скепаровски, а потоа говореа професорките д-р Даница Крстовска и д-р Ирина Петреска, проф. д-р Мимоза Ристова и проф. д-р Виктор Стефов.
15 септември 2023/by admin

Експерти дебатираа за поголема застапеност на заштитата на животната средина во студиските програми во високото образование

На дебатата учествуваа професори, студенти, експерти, претставници од Министерство за образование и наука, биро за развој на образование, невладин сектор, инспекциски органи и активисти.
6 јуни 2023/by admin

Покана за дебата: Заштита на животна средина, климатски промени, одржлив развој и високото образование во Република Северна Македонија

Дискусијата има за цел дебата по прашања кои се значајни за заштитата на животната средина, одржливиот развој и други значајни еколошки прашања.
31 мај 2023/by admin

Дискусија на академско ниво – УКИМ за каков што се бориме

После долго време, бевме сведоци на вистинска промена на нивото на дискусија за важни универзитетски прашања: релаксирана атмосфера, нагласена взаемна почит и уважување, отворена и аргументирана дебата и слобода на изразување.
20 мај 2023/by admin

Трибина за претставување на кандидатите за Ректор на УКИМ

Независниот академски синдикат има чест да ве покани на трибината за претставување на кандидатите за избор на Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Трибината ќе се одржи на 18 мај 2023 (четврток), на Факултетот за драмски уметности, со почеток во 18:30 часот.
15 мај 2023/by admin

Синдикалното здружување вреди!

На Меѓународниот ден на трудот сакаме да ја испратиме пораката до нашите колеги, наставен и ненаставен кадар кој работи во областа на високото образование и науката, дека синдикалното здружување вреди и дава резултати!
1 мај 2023/by admin

НАкС се залага за праведно зголемување на платите во образованието и науката

Независниот академски синдикат (НАкС) на 29.03.2023 година оствари средба со претставници на Синдикатот за образование, наука и култура (СОНК) и Министерството за образование и наука (МОН), на која се разговараше за потпишување на нов гранков колективен договор за високо образование и наука.
4 април 2023/by admin

НАкС бара Министерството за образование и наука навремено да ги исплаќа платите

Во изминатиот временски период стана зачестена пракса платите на вработените на јавните универзитети да се исплатуваат со задоцнување, надвор од законски предвидените 15 дена по изминување на исплатниот период. 
20 јануари 2023/by admin